FISCOPLAN

BIURO RACHUNKOWE

CENNIK USŁUG OPCJONALNYCH

EWIDENCJA RACHUNKOWA

a) wystawienie noty korygującej ..........................................15 zł

b) wystawienie wezwania do zapłaty .................................. 20 zł

c) wystawienie noty odsetkowej .......................................... 20 zł

d) sporządzenie druku przelewu ..........................................15 zł

e) sporządzenie zgłoszeń VAT-R, NIP-2, CEIDG-1 ........... 45 zł

f) przygotowanie wniosku o niezaleganiu do US/ZUS ........ 45 zł

g) sporządzenie deklaracji VAT-UE .....................................45 zł

h) przeprowadzenie likwidacji działalności gosp. .........od 400 zł

i) naliczenie diet z tyt. podróży krajowej/zagran.........10 zł / 20 zł

Na koszt obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej danego podmiotu wpływa wiele czynników, dlatego wstępnie możemy przedstawić Państwu jedynie wycenę szacunkową. Jeśli są Państwo zainteresowani przybliżoną ofertą, prosimy o przesłanie nam wypełnionego formularza ofertowego. Aby jednak doprecyzować szczegóły współpracy, zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia spotkania.

Niezależnie od ustalonych warunków, w toku współpracy mogą Państwo skorzystać również z usług opcjonalnych. Sporadyczne czynności będące zwykle przedmiotem odrębnych zleceń zostały ujęte obok. Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT wg stawki 23%.

USŁUGI KADROWE I PŁACOWE

a) przygotowanie zaświadczenia o wynagrodzeniu ............ 35 zł

b) przygotowanie zaświadczenia o zatrudnieniu ................. 35 zł

c) sporządzenie świadectwa pracy ...................................... 85 zł

d) sporządzenie umowy o pracę .......................................... 85 zł

e) sporządzenie PIT-11 dla pracownika............................... 25 zł

f) sporządzenie umowy cywilnoprawnej ......................... od 40 zł

g) sporządzenie rachunku do um. cywilnoprawnej .............. 20 zł

h) przygotowanie wypowiedzenia umowy o pracę .......... od 60 zł

i) przygotowanie aneksu do umowy o pracę ................... od 60 zł

KOREKTY I PISMA WYJAŚNIAJCE

a) korekta deklaracji US/ZUS ......................................... od 45 zł

b) korekta listy płac ........................................................ od 40 zł

c) przygotowanie pisma wyjaśniajcego do US/ZUS ....... od 45 zł

d) wniosek o interpretację indywidualną wg stawki......... 85 zł / h

DŹWIĘK

PEŁNY EKRAN

FISCOPLAN © 2010-2020 | UL. RYDYGIERA 11A LOK. 182, 01-793 WARSZAWA