FISCOPLAN

BIURO RACHUNKOWE

FORMY UPROSZCZONE

KSIĘGI RACHUNKOWE

Oferujemy Państwu pełen zestaw usług księgowych w zakresie przewidzianym Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., jak również przepisami szczególnymi. Główne obszary naszego działania to:

Do uproszczonych form księgowości zaliczamy kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz księgę przychodów i rozchodów. Każda z nich regulowana jest odrębnymi przepisami i możemy ją zastosować przy spełnieniu określonych warunków. W naszym biurze obsługujemy wszystkie warianty rozliczeń, a jeśli dopiero rozpoczynają Państwo działalność, pomagamy również dokonać korzystnego wyboru.

--> Wstępna kontrola i kwalifikacja dokumentów Klienta;

--> Prowadzenie ksiąg zgodnie z zasadami rachunkowości;

--> Prowadzenie rejestru środków trwałych;

--> Księgowanie wyciągów bankowych, wystawianie not;

--> Rozliczanie rozrachunków, wiekowanie należności;

--> Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych;

--> Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy;

--> Przygotowywanie deklaracji CIT-8 oraz VAT-7(K);

--> Sporządzanie sprawozdań i analiz finansowych;

--> Raportowanie wyników pracy w uzgodnionych przekrojach.

REJESTRY VAT

Niezależnie od wybranej formy rozliczenia z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego, większość podmiotów gospodarczych (określona jako czynni podatnicy VAT) ma obowiązek prowadzenia ewidencji VAT. W biurze Fiscoplan pomagamy nowym firmom zweryfikować konieczność lub zasadność podlegania pod przepisy Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, oraz - gdy są ku temu odpowiednie przesłanki - prowadzimy niezbędne rejestry. Sporządzamy przy tym okresowe deklaracje rozliczeniowe, wysyłając je w Państwa imieniu drogą elektroniczną bezpośrednio do właściwego Urzędu Skarbowego na mocy udzielonego pełnomocnictwa.

ZAPYTAJ O WYCENĘ

DŹWIĘK

PEŁNY EKRAN

FISCOPLAN © 2010-2020 | UL. RYDYGIERA 11A LOK. 182, 01-793 WARSZAWA