FISCOPLAN

BIURO RACHUNKOWE

PŁACE

ROZLICZENIA Z ZUS

Występując w Państwa imieniu przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, dbamy w szczególności o:

o Zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń pracowników, jak również członków ich rodziny;

o Naliczanie należnych składek ZUS;

o Sporządzanie raportów miesięcznych RMUA;

o Sporządzanie i przekazywanie deklaracji rozliczeniowych;

o Udzielanie wyjaśnień w spr.

objętych świadczoną usługą w

toku kontroli ZUS-u;

o Komunikację z pracownikami ZUS w celu składania wyjaśnień i rozwiązywanie problemów w sprawach bieżących;

o Sporządzanie zestawień składek ZUS dla umów;

o Przygotowywanie innych wymaganych zestawień.

Oferujemy Państwu pełen zakres usług płacowych, w tym m.in.:o Naliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom (listy płac);

o Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (od umów o pracę oraz cywilnoprawnych);

o Ustalanie uprawnień do należnych zasiłków, urlopów i świadczeń finansowych przysługujących pracownikom;

o Sporządanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji, raportów i zestawień związanych z działalnością Klienta;

o Przygotowywanie przelewów, sporządzanie i wysyłanie pasków wynagrodzeń;

o Dostarczanie danych i udzielanie wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w toku kontroli Urzędu Skarbowego.

ZAPYTAJ O OFERTĘ ZAPYTAJ O OFERTĘ

DŹWIĘK

PEŁNY EKRAN

FISCOPLAN © 2010-2020 | UL. RYDYGIERA 11A LOK. 182, 01-793 WARSZAWA