Usługi księgowe

Strona główna

Rozliczenia ZUS

Zakładanie firmy

Usługi kadrowe

Doradztwo prawne

W kwestiach natury prawnej, m.in. w zakresie obsługi bieżącej przedsiębiorców oraz Spółek prawa handlowego, korzystamy ze wsparcia oraz rekomendujemy współpracę z Kancelarią Radcy Prawnego Konrad Buczyło.

 

Kancelaria działa na rynku usług prawnych od 2004 roku i posiada bogate doświadczenie we współpracy z firmami sektora ubezpieczeniowego, farmaceutycznego, medycznego, reklamowego, telekomunikacyjnego, telewizyjnego, wydawniczego, informatycznego, edukacyjnego oraz sportowego, ale także z małymi firmami rodzinnymi oraz osobami fizycznymi, które potrzebują pomocy prawnej w bieżących sprawach życia codziennego.

Mec. Konrad Buczyło skutecznie reprezentuje Klientów, zarówno w negocjacjach, jak i najbardziej skomplikowanych sporach prowadzonych przed sądami powszechnymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

 

Podstawowym wyróżnikiem Kancelarii jest skuteczność. Wieloletnie doświadczenie, stale podnoszona wiedza merytoryczna oraz pasja powodują, iż realizując stawiane cele zawsze wybierane są najprostsze, a jednocześnie najbardziej efektywne i najmniej kosztowne metody. Kancelaria dokłada wszelkiej staranności, aby oferowane usługi odpowiadały najwyższym standardom zawodowym i etycznym, a zaproponowane rozwiązania uwzględniały nie tylko prawne i biznesowe aspekty, ale również specyfikę branży, w której prowadzą Państwo działalność.
 
Istotnym aspektem jest także zachowanie poufności. W trakcie świadczenia usług często są przekazywane Kancelarii najbardziej strzeżone informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, mające istotną wartość majątkową i osobistą. W związku z tym zapewnia się, iż przekazane informacje Kancelaria wykorzystuje wyłącznie w celu świadczenia usług pomocy prawnej i podejmuje niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności, w szczególności unikając wszelkich sytuacji, które mogłyby rodzić choćby podejrzenie powstania konfliktu interesów.
 
W celu zapewnienia najwyższej jakości i kompleksowego charakteru usług Kancelaria stale współpracuje z biurem księgowym, kancelarią notarialną, rzecznikiem patentowym oraz innymi kancelariami, co pozwala także na realizację dużych projektów wymagających większego niż standardowe zaangażowania osobowego i czasowego.

 

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne w zakresie:
 
  • zakładania, bieżącej obsługi prawnej oraz likwidacji podmiotów prowadzących działalność w każdej formie prawnej (spółki prawa handlowego, spółki cywilne, stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe);
  • przygotowania, opiniowania i weryfikacji wszelkich dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym umów, porozumień, ugód, regulaminów sklepów internetowych, regulaminów konkursów oraz regulaminów loterii promocyjnych;
  • bieżącej obsługi prawnej związków i klubów sportowych oraz prowadzenia wszelkich innych spraw związanych z prawem sportowym, w tym przygotowywania i negocjowania kontraktów zawodniczych i trenerskich;
  • przygotowania, opiniowania i weryfikacji niezbędnej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych;
  • prowadzenia negocjacji i rozwiązywania sporów na etapie postępowania przedsądowego;
  • prowadzenia sporów sądowych z bankami dotyczących wszelkich aspektów związanych z kredytami indeksowanymi i denominowanymi w walucie obcej;
  • prowadzenia sporów sądowych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynienia wynikających z wypadków komunikacyjnych, śmierci i uszczerbku na zdrowiu, dyskryminacji pracowniczej, niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, mobbingu, naruszenia zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej, błędów lekarskich oraz naruszenia dóbr osobistych,
  • prowadzenia postępowań upadłościowych;
  • prowadzenia postępowań przed organami administracji publicznej, organami podatkowymi, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • windykacji należności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-793 Warszawa

ul. Rydygiera 11A lok. 182

Zadzwoń do nas

+48 502 928 420

Hołdując zasadzie "praktycznej doskonałości", oferujemy wyłącznie wypracowane i sprawdzone rozwiązania oraz standardy współpracy. Jednocześnie wciąż uczymy się i pozostajemy otwarci na nowe wyzwania Ustawodawcy :-)

Ta strona została stworzona w kreatorze WebWave.

 Projekt i wykonanie: Smart Pixel

Bywamy na Facebook'u