Usługi księgowe

Strona główna

Zakładanie firmy

Usługi płacowe

Usługi kadrowe

01-793 Warszawa

ul. Rydygiera 11A lok. 182

Zadzwoń do nas

+48 502 928 420

Hołdując zasadzie "praktycznej doskonałości", oferujemy wyłącznie wypracowane i sprawdzone rozwiązania oraz standardy współpracy. Jednocześnie wciąż uczymy się i pozostajemy otwarci na nowe wyzwania Ustawodawcy :-)

Ta strona została stworzona w kreatorze WebWave.

 Projekt i wykonanie: Smart Pixel

Bywamy na Facebook'u

Rozliczenia ZUS

Podejmując indywidualną działalność gospodarczą w Polsce nabywamy obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń oraz stajemy się Płatnikami składek na własne ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne. Ponadto, zatrudniając pracowników na zasadach kodeksowych, czy cywilnoprawnych - zostajemy jednocześnie Płatnikami składek od wypłacanych wynagrodzeń. Jesteśmy przy tym odpowiedzialni za obliczenie i pobór składek w odpowiedniej wysokości, co zależy z kolei od formy zatrudnienia, struktury wynagrodzenia oraz statusu ubezpieczonego. Przed każdorazowym dokonaniem zgłoszenia do ZUS, skrupulatnie analizujemy obowiązek podlegania danej osoby ubezpieczonej, tak aby uniknąć często kosztownych skutków z pozoru niewielkich zaniedbań w tym zakresie.

W ramach rozliczeń z ZUS, dokonujemy m.in. następujących działań:

 

 • przygotowywanie oświadczeń na cele podatkowe i ZUS dla nowo zatrudnionych;
 • analiza statusu osoby ubezpieczonej w kontekście zbiegów tytułów ubezpieczeń;
 • naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, po stronie Pracodawcy i osoby zatrudnionej;
 • rozliczanie absencji osoby ubezpieczanej;
 • informowanie Klienta o wysokości składek do zapłaty w ustawowych terminach;
 • sporządzanie i wysyłka dokumentów zgłoszeniowych (ZUA, ZWUA, ZZA, ZPA, ZWPA);
 • sporządzanie i wysyłka dokumentów rozliczeniowych (DRA, RSA, RSA);
 • dokonywanie aktualizacji danych (ZUA, ZIPA, ZBA);
 • składanie oświadczeń OSW / RIA w celu skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • czuwanie nad "zerowym" saldem w ZUS, sygnalizowanie przeoczonych wpłat;
 • występowanie o rozliczenie konta Płatnika;
 • sporządzanie wniosków do ZUS o wypłatę zasiłku macierzyńskiego, rodzicielskiego, opiekuńczego (Z-3a, Z-3b);
 • pomoc w formalnościach w celu uzyskania w/w zasiłków;
 • przygotowywanie rocznych / miesięcznych raportów informacyjnych dla osób ubezpieczonych (RMUA / IMIR);
 • składanie wniosków o zwrot nadpłaty składek na rachunek bankowy;
 • wyliczanie podstaw do Małego ZUS Plus;
 • sporządzanie i wysyłka do ZUS rocznych rozliczeń składki zdrowotnej (NFZ).