Rodzaje ewidencji

Zakładanie firmy

Strona główna

Rozliczenia ZUS

Usługi płacowe

Usługi kadrowe

Portal Biura

Księgi rachunkowe (pełna księgowość)

 

To najbardziej rozbudowana forma księgowości, stosowana w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. Podmioty prowadzące pełną księgowość dokonują zapisów księgowych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości i w oparciu o często bardzo rozbudowany plan kont. Niezbędne staje się m.in. rozliczanie rozrachunków z kontrahentami (na podstawie wyciągów bankowych lub raportów kasowych), co pełni w zasadzie funkcję kontrolną, lecz wymaga dodatkowych uzgodnień i ogólnie dobrej komunikacji pomiędzy Biurem, a Klientem.

 

Księga przychodów i rozchodów (księgowość uproszczona)

 

W tym wypadku prowadzimy uproszczoną księgę podatkową na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23.12.2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W odróżnieniu od opodatkowania ryczałtowego, w KPiR rozliczamy zarówno stronę przychodową, jak i kosztową. Forma ta, najczęściej w połączeniu z opodatkowaniem liniowym, umożliwia skorzystanie z ulgi IP BOX. Kluczowym obszarem jest tutaj właściwe ujmowanie kosztów, w czym tkwi rola i odpowiedzialność Biura Rachunkowego.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 

Ta forma rozliczenia została uregulowana w Ustawie z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W ostatnich latach znacznie zyskała na popularności ze względu na obniżenie stawek ryczałtu i poszerzeniu zakresu stosowania. Wyklucza skorzystanie z ulgi IP BOX. W tej formie szczególnie ważne jest precyzyjne określenie zakresu działalności, gdyż od tego będzie zależała stawka podatku.

 

Podatek VAT

 

Niezależnie od wybranej formy prowadzenia księgowości i opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT / PPE lub CIT), przedsiębiorcy muszą dokonać rozpoznania w zakresie obowiązku opodatkowania wykonywanych czynności podatkiem VAT. W odróżnieniu od podatku dochodowego, podatek od wartości dodanej jest podatkiem obrotowym i nie każdy podmiot będzie jego Płatnikiem. Wielu małych przedsiębiorców będzie mogła korzystać ze zwolnienia podmiotowego (ze względu na obroty) bądź przedmiotowego, podczas gdy na innych będzie ciążył obowiązek rejestracji do VAT już od pierwszej czynności. Jeszcze inne firmy z chęcią przystąpią do VAT dobrowolnie. W ramach obsługi czynnych podatników VAT wykonujemy najczęściej poniższe czynności:

 

 • pomoc w przygotowaniu deklaracji zgłoszeniowej VAT-R lub aktualizacji;
 • rejestracja transakcji opodatkowanych VAT i zwolnionych;
 • prowadzenie rejestru VAT sprzedaży;
 • prowadzenie rejestru VAT zakupu;
 • comiesięczne sporządzanie i wysyłka plików JPK / deklaracji VAT;
 • weryfikacja kontrahentów w zakresie podlegania pod VAT na podstawie tzw. białej listy VAT;
 • wyliczanie wysokości zobowiązań podatkowych;
 • sporządzanie i wysyłka informacji podsumowujących VAT-UE;
 • rozliczanie transakcji zagranicznych (import usług, WNT, WDT);
 • rozliczanie sprzedaży podlegającej rejestracji na kasie fiskalnej;
 • rozliczanie ulgi na złe długi;
 • rozliczanie VAT w oparciu o metodę kasową;
 • stosowanie systemu korekt, w związku ze zmianą przeznaczenia towarów, pojazdu, wyposażenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usługi księgowe

Oferujemy usługi księgowe wraz z usługami komplementarnymi, niezależnie od formy prawnej Państwa działalności. Nasza oferta skierowana jest do:

 

 • przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
 • przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w formie spółek osobowych (jawnych / cywilnych / partnerskich / komandytowych);
 • spółek prawa handlowego (sp. z o.o., S.A.);
 • fundacji i stowarzyszeń.

 

Obok bieżącej obsługi księgowej, po zakończonych latach obrotowych sporządzamy sprawozdania finansowe lub w przypadku podatników PIT / PPL / PPE przygotowujemy i składamy w imieniu naszych Klientów zeznania roczne osób fizycznych.

 

Całokszałt współpracy z zakresie księgowości (przesyłanie dokumentów, raportowanie wyników itp.) odbywa się poprzez dedykowaną aplikację online - Portal Biura.

 

 

 

01-793 Warszawa

ul. Rydygiera 11A lok. 182

Zadzwoń do nas

+48 502 928 420

Hołdując zasadzie "praktycznej doskonałości", oferujemy wyłącznie wypracowane i sprawdzone rozwiązania oraz standardy współpracy. Jednocześnie wciąż uczymy się i pozostajemy otwarci na nowe wyzwania Ustawodawcy :-)

Ta strona została stworzona w kreatorze WebWave.

 Projekt i wykonanie: Smart Pixel

Bywamy na Facebook'u