Usługi księgowe

Strona główna

Rozliczenia ZUS

Zakładanie firmy

Usługi kadrowe

Usługi płacowe

W ramach obsługi płacowej przejmujemy obowiązki, z jakimi muszą Państwo liczyć się zatrudniając pracowników etatowych, bądź współpracując na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, zlecenie, świadczenie usług, prawa autorskie). Ze względu na terminy ustawowe, współpraca w tym zakresie wymaga dobrej komunikacji i terminowości - tak po stronie Klienta, jak i Biura Rachunkowego. Na podstawie uzyskiwanych od Państwa informacji, na bieżąco rejestrujemy zdarzenia związane z zatrudnieniem oraz prowadzimy niezbędne ewidencje i rozliczenia. W razie potrzeby, zapraszamy do konsultacji płacowych - możemy  przeanalizować koszty zatrudnienia alternatywnych form zatrudnienia, z uwzględnieniem statusu ubezpieczeniowego pracowników.

Czynności z zakresu outsourcingu płac to w szczególności:

 

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z zawartymi umowami, w oparciu o obowiązujące regulacje prawne i regulaminy wewnętrzne;
 • sporządzanie list płac;
 • przygotowywanie "pasków" płacowych dla pracowników;
 • rejestracja i rozliczanie zdarzeń urlopowych;
 • rejestracja i rozliczanie zwolnień lekarskich (ZLA) i innych absencji;
 • naliczanie składek, raportowanie dl Klienta i składanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS (DRA, RCA, RSA itp.);
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • sporządzanie kart przychodów i kart podatkowych;
 • rozliczenia w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK);
 • przygotowywanie deklaracji PEFRON
 • wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy i raportowanie do Klienta;
 • rozliczenie potrąceń i korespondencja z Komornikiem;
 • sporządzanie rocznych informacji dla osób ubezpieczonych (IMIR / RMUA);
 • przygotowywanie rocznych deklaracji i informacji podatkowych, tj. PIT-11, PIT-8AR, PIT-4R, ZUS IWA;
 • przygotowywanie rachunków dla umów cywilnoprawnych;
 • komunikacja kwot netto do wypłaty w uzgodnionych terminach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-793 Warszawa

ul. Rydygiera 11A lok. 182

Zadzwoń do nas

+48 502 928 420

Hołdując zasadzie "praktycznej doskonałości", oferujemy wyłącznie wypracowane i sprawdzone rozwiązania oraz standardy współpracy. Jednocześnie wciąż uczymy się i pozostajemy otwarci na nowe wyzwania Ustawodawcy :-)

Ta strona została stworzona w kreatorze WebWave.

 Projekt i wykonanie: Smart Pixel

Bywamy na Facebook'u